Access

 

 

NHẬT NGỮ TSUBOUCHI GAKUEN

Địa chỉ[Adress]

Tầng 3, tòa nhà HUD3, 121-123 Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội.

[3rd Floor HUD3 Tower,121-123 To Hieu Street,Nguyen Trai Ward, Ha Dong District, Hanoi City.]

Số điện thoại[Phone]

(024)3359-8795

tsubouchigakuenllc@gmail.com